Skip to main content

Hvem kan søge støtte?

Institutioner såvel som enkeltpersoner kan søge støtte.
se mere om betingelserne for at søge støtte

Om fonden

Fonden er stiftet a Frode Laurits Erland Madsen og benævnes "Frode Laurits Erland Madsens almennyttige Fond." Fonden har hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune.

  

Fonden støtter

Fonden har til formål at støtte

  • aktiviteter i det kristne ungdomsarbejde
  • udsatte og værdigt trængende børn
  • syge og trængende/invaliderede med specielle hjælpemidler
  • bevaringsforeninger
  • velgørende formål i øvrigt

Støtten ydes i Ringkøbing-Skjern kommune, dog fortrinsvis i Skjern.
se mere

Ansøgning

Sendes med brevpost til:
Frode Laurits Erland Madsens
Almennyttige Fond
Fredensgade 9, 6900 Skjern

Eller sendes med email til: kontakt@frodemadsensfond.dk

Ansøgning om støtte skal være fonden i hænde senest 1. august.

se mere